Sosyal Sorumluluklarımız

Hizmet verdiğimiz sektörlere, yaratıcılığımızı zenginleştiren bu coğrafya, yaşadığımız bu dünyaya karşı sorumluluklarımız var. Düzenli eğitimlerle çalışanlarımızın gelişimlerine ve yeteneklerine katkı sağlıyoruz. Mültecilerin hayatlarını yeniden kurmasını sağlayan sivil toplum örgüleriyle işbirliği yapıyor, eşit şartlarda üretime katılmalarını sağlıyoruz.

Tüketimin sürdürülebilir üretime dayalı olması için sahip olduğumuz kaynakları en akılcı şekilde kullanıyoruz. Sorumluluklarımızın bilinciyle çalışıyor, üretiyor, paylaşıyoruz.