Bilgi Güvenliği Politikası

Ay-Tim Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.’nin kurumsal iş hedefleri ile uyumlu ve onları destekler şekilde iş gereksinimlerine dayanan ve ilgili yasalara ve standartlara göre düzenlenen gereksinimleri, kuralları, uygulamaları, sorumlulukları ve iş akışlarını ifade eder. Ay-Tim Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. bu politika ile bilgi güvenliği ile ilgili tüm faaliyetlere kılavuzluk etmeyi ve alt belgelerin de desteği ile bilgi güvenliği süreçlerini ve kontrollerini ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Amaç

Bilgi Güvenliği Politikasının amacı; Bilgi güvenliği yönetim çerçevesini tanımlamak, Temel bilgi güvenliği hedef ve prensiplerini tanımlamak ve Yönetimin bilgi güvenliği yönetim sistemine destek verdiğini vurgulamaktır.

Kapsam

AY-TİM Tekstil San. Ve Dış. Tic. A.Ş’nin stratejik hedeflerinin desteklenmesi, marka değerinin korunması ve ilgili düzenlemelere uyumun sağlanması amacıyla belirlenen ilkeler Bilgi Güvenliği Politikası kapsamındadır.

Politika

– Kurumsal faaliyetlerimizi yürütmek için tabi olduğumuz ulusal veya uluslararası düzenlemelerden, yasal gereklilerden, iç ve dış paydaşlarla yapılan anlaşmalardan doğan bilgi güvenliği yükümlülüklerini karşılamayı,

– Şirketimiz ve ilişkili olduğumuz taraflara ait kritik bilgilerin erişilebilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlayarak bilgiyi güvence altına almayı,

– Kurum çalışanlarının yetkinliklerini arttırarak çalışanların bilgi güvenliğine katkıda bulunmalarını sağlamayı,

– Yaşanacak herhangi bir olumsuzluk karşısında şirketimizin temel/destekleyici iş faaliyetlerini en az kesinti ile devam ettirmeyi,

– ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına dayalı bir bilgi güvenliği yönetim sistemini kurmayı, uygulamayı, gözden geçirme ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.